Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017»

Λίστα εγκεκριμένων έργων

Οδηγός Διαχείρισης Προγράμματος

 

 

Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015»

Λίστα των εγκεκριμένων έργων

Οδηγός Διαχείρισης Προγράμματος

 


Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Βασική Έρευνα & Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 

 «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Βασική Έρευνα»

Λίστα Εγκεκριμένων Έργων

 

– «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Μεταδιδακτορική Έρευνα»

Ημερίδας Απολογισμού έργων «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013» – Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 – ΣΠΚ Πανεπιστημίου Πατρών

Παρουσιάσεις έργων προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013»

 


Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2010»

Αποτελέσματα Προγράμματος Έργων “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2010”