Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Βασική Έρευνα & Μεταδιδακτορικής Έρευνας

– «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Βασική Έρευνα»

Λίστα Εγκεκριμένων Έργων

Έντυπο Τελικής Έκθεσης έργων «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»

– «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Μεταδιδακτορική Έρευνα»

Ημερίδας Απολογισμού έργων «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013» – Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 – ΣΠΚ Πανεπιστημίου Πατρών

Παρουσιάσεις έργων προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013»

No Comments

Post A Comment