- «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Βασική Έρευνα» Λίστα Εγκεκριμένων Έργων Έντυπο Τελικής Έκθεσης έργων «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» - «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Μεταδιδακτορική Έρευνα» Ημερίδας Απολογισμού έργων «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013» - Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 - ΣΠΚ Πανεπιστημίου Πατρών Παρουσιάσεις έργων προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013»...