«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Βασική Έρευνα»

Ημερίδα Απολογισμού έργων «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013» – Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 – ΣΠΚ Πανεπιστημίου Πατρών

Παρουσιάσεις έργων

 

«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Μεταδιδακτορική Έρευνα»

Ημερίδα Απολογισμού έργων «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013» – Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 – ΣΠΚ Πανεπιστημίου Πατρών

Παρουσιάσεις έργων προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013»

 

«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2010 – Βασική Έρευνα»

Ημερίδα Απολογισμού έργων «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2010» – Τρίτη 19 Απριλίου 2016  – ΣΠΚ Πανεπιστημίου Πατρών

Αποτελέσματα Προγράμματος Έργων “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2010”