[ Τι είναι

Καινοτόμα πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών που υλοποιείται από το 1998
Πρόγραμμα επιστημονικής & οικονομικής ενίσχυσης της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Παροχή υποτροφιών για την υλοποίηση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων
Υποστήριξη νέων (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές) αλλά και έμπειρων (μετα-διδακτορικού επιπέδου) ερευνητών
Σταθερή και βασική προτεραιότητα της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πατρών για περίπου 20 χρόνια
Μέχρι σήμερα, χρηματοδοτείται αποκλειστικά με ιδίους πόρους
Διαφάνεια και αξιοκρατία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής & αξιολόγησης

[ Στόχοι

Υποστήριξη βασικής, κυρίως, έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Υποστήριξη μελών ΔΕΠ στην ενίσχυση των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων
Επαγγελματική ωρίμανση και βελτίωση της προοπτικής εξέλιξης νέων ερευνητών
Υποστήριξη της έρευνας σε τομείς που δεν χρηματοδοτούνται από εθνικά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα
Ενίσχυση της ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

[ Αριθμοί

16

προκηρύξεις

497

υλοποιημένα έργα

1649

υποβληθείσες προτάσεις

2399

δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες

12.616.353 €

συνολική χρηματοδότηση
108

ολοκληρωμένα ΜΔΕ

290

ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές

1082

υπότροφοι / αμειβόμενοι ερευνητές

[ Ενδεικτικά αποτελέσματα έργων

Μελετήθηκε με σύγχρονα μέσα και προσεγγίσεις η εξέλιξη της μορφολογίας παρακτίου πυθμένα λόγω μεταφοράς ιζήματος κλίνης κατά τη θραύση κυμάτων (διδακτορική έρευνα, πρόσκληση 2010). Τα αποτελέσματα του έργου χρησίμευσαν στην υποβολή δύο προτάσεων, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν μέσω ενός ευρωπαϊκού και ενός εθνικού ερευνητικού προγράμματος (Marie Curie FP7 Initial Training Network, 2013-2017, συνολική χρηματοδότηση 3.734.000€ εκ των οποίων τα 786.000€ για το Παν. Πατρών, και ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, 2012-2016, χρηματοδότηση 175.000€ για το Παν. Πατρών).

Μέσα από την ανάλυση του αφηγηματικού τους λόγου, διερευνήθηκαν οι κοινωνικές ταυτότητες που διαπραγματεύονταν οι νέοι της Πάτρας στην κοινωνική τους καθημερινότητα (διδακτορική έρευνα, πρόσκληση 2000). Από το έργο προήλθε ένα βιβλίο σε αγγλικό εκδοτικό οίκο και 21 άρθρα (12 σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 9 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων). Επιπλέον, οι υπότροφοι του έργου εξελίχθηκαν ακαδημαϊκά: η Σοφία Λαμπροπούλου είναι Senior Lecturer στο Πανεπιστήμιο του Liverpool (U.K.) και η Όλγα Βερβέρη είναι Lecturer στο Πανεπιστήμιο Liverpool Hope (U.K.).

Σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, εφαρμόστηκαν σύγχρονες τεχνικές NMR για τη μεταβολομική ανάλυση κλινικών δειγμάτων ούρων από νεογνά, με στόχο την ανίχνευση εγγενών διαταραχών του μεταβολισμού τους (μεταδιδακτορική έρευνα, πρόσκληση 2013). Το έργο οδήγησε σε σειρά επιστημονικών ανακοινώσεων και έχει άμεση εφαρμογή στην έγκαιρη διάγνωση συγγενών νοσημάτων στα νεογνά αλλά και στην ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βιοδεικτών σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών υγρών και ιστών.

Αναπτύχθηκαν καινοτόμοι υπολογιστικοί αλγόριθμοι για παράλληλους υπολογισμούς που αφορούν στη σχεδίαση και μελέτη οπτικών και ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων ημιαγώγιμων νανοδομημένων υλικών (διδακτορική έρευνα, πρόσκληση 2010). Δημοσιεύθηκαν 8 εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, οι οποίες έχουν λάβει σημαντική διεθνή αναγνώριση. Ο υποψήφιος διδάκτορας Zaiping Zeng συνέχισε την έρευνά του ως μεταδιδάκτορας στο Laboratoire de Simulation Atomistique, CEA, Grenoble (France), όπου επιλέχθηκε μεταξύ 80 συνυποψήφιων, ενώ πρόσφατα εξελέγη Αναπλ. Καθηγητής στο Henan University (China).

Αναλύθηκε η επίδραση διαρθρωτικών μεταβολών στην αστάθεια των αποδόσεων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (διδακτορική έρευνα, πρόσκληση 2009). Στα πλαίσια του έργου, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με πανεπιστήμια και τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού (Πανεπιστήμια του Aston και του Λονδίνου, Lloyds Bank, Βarclays). Αξιοποιώντας εμπειρία από το έργο, η υπότροφος Βασιλική Χατζηκωνσταντή συμμετέχει σε διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων για την ανάλυση big data που προέρχονται από την χρήση του Διαδικτύου.

[ Εμπειρίες / Απόψεις

[ Βασικά χαρακτηριστικά

Εξωστρέφεια
Διάχυση αποτελεσμάτων
Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων
Μείωση της διαφυγής πνευματικού κεφαλαίου

[ Εξωτερική αξιολόγηση

Υπότροφοι / Ερευνητές

0%
Το Πρόγραμμα συνέβαλε πολύ ή πάρα πολύ στην εξειδίκευσή των υποτρόφων
0%
Το Πρόγραμμα είχε θετική επίδραση στη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους εξέλιξη και πορεία

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

0%
Το Πρόγραμμα συνέβαλε στην οργάνωση ερευνητικής ομάδας και την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων
0%
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα βοήθησε στη διεκδίκηση επιπλέον χρηματοδοτήσεων
0%
Το Πρόγραμμα προσέφερε στην ανάπτυξη των επιστημονικών τους συνεργασιών
0%
Μετά τη λήξη του Προγράμματος, διατηρούν κάποιου είδους ακαδημαϊκή/επιστημονική συνεργασία με τους υποτρόφους των έργων τους

[ Υποτροφίες

Διδακτορικές σπουδές

Απευθύνεται σε εγγεγραμμένους υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών

Μεταδιδακτορικές σπουδές

Aπευθύνεται σε διδάκτορες που επιθυμούν
να εξελίξουν την έρευνά τους σε μεταδιδακτορικό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πατρών.