Τι είναι

Καινοτόμα πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών που υλοποιείται από το 1998
Πρόγραμμα επιστημονικής & οικονομικής ενίσχυσης της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Παροχή υποτροφιών για την υλοποίηση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων
Υποστήριξη νέων (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές) αλλά και έμπειρων (μετα-διδακτορικού επιπέδου) ερευνητών
Σταθερή και βασική προτεραιότητα της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πατρών για περίπου 20 χρόνια
Μέχρι σήμερα, χρηματοδοτείται αποκλειστικά με ιδίους πόρους
Διαφάνεια και αξιοκρατία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής & αξιολόγησης

Στόχοι

Υποστήριξη βασικής, κυρίως, έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Υποστήριξη μελών ΔΕΠ στην ενίσχυση των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων
Επαγγελματική ωρίμανση και βελτίωση της προοπτικής εξέλιξης νέων ερευνητών
Υποστήριξη της έρευνας σε τομείς που δεν χρηματοδοτούνται από εθνικά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα
Ενίσχυση της ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Αριθμοί

18

Προκηρύξεις

513

Υλοποιημένα έργα

1686

Υποβληθείσες προτάσεις

2491

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες

12916353

Συνολική Χρηματοδότηση

124

Ολοκληρωμένα ΜΔΕ

313

Ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές

1135

Υπότροφοι / αμειβόμενοι ερευνητές

Ενδεικτικά αποτελέσματα έργων

Αθανάσιος Δήμας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τίτλος έργου: “ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΙΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ”

Μελετήθηκε με σύγχρονα μέσα και προσεγγίσεις η εξέλιξη της μορφολογίας παρακτίου πυθμένα λόγω μεταφοράς ιζήματος κλίνης κατά τη θραύση κυμάτων (διδακτορική έρευνα, πρόσκληση 2010). Τα αποτελέσματα του έργου χρησίμευσαν στην υποβολή δύο προτάσεων, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν μέσω ενός ευρωπαϊκού και ενός εθνικού ερευνητικού προγράμματος (Marie Curie FP7 Initial Training Network, 2013-2017, συνολική χρηματοδότηση 3.734.000€ εκ των οποίων τα 786.000€ για το Παν. Πατρών, και ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, 2012-2016, χρηματοδότηση 175.000€ για το Παν. Πατρών).

Αρχάκης Αργύρης, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας
Τίτλος έργου: “ΟΙ ΔΙΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ”

Μέσα από την ανάλυση του αφηγηματικού τους λόγου, διερευνήθηκαν οι κοινωνικές ταυτότητες που διαπραγματεύονταν οι νέοι της Πάτρας στην κοινωνική τους καθημερινότητα (διδακτορική έρευνα, πρόσκληση 2000). Από το έργο προήλθε ένα βιβλίο σε αγγλικό εκδοτικό οίκο και 21 άρθρα (12 σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 9 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων). Επιπλέον, οι υπότροφοι του έργου εξελίχθηκαν ακαδημαϊκά: η Σοφία Λαμπροπούλου είναι Senior Lecturer στο Πανεπιστήμιο του Liverpool (U.K.) και η Όλγα Βερβέρη είναι Lecturer στο Πανεπιστήμιο Liverpool Hope (U.K.).

 

Μανουηλίδου Χριστίνα, πρώην Επ. Καθηγήτρια Φιλολογίας,Associate Professor of Psycho~/Neurolinguistics Department of Comparative and General Linguistics,
University of Ljubljana
Τίτλος έργου: “Lexical and Morphological Knowledge in Greek-speaking individuals with Primary Progressive Aphasia”

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου έχουν παρουσιαστεί σε 14 διεθνή γλωσσολογικά Συνέδρια μέχρι σήμερα. Οι προφορικές ανακοινώσεις σε δύο από αυτά έλαβαν χρηματοδότηση για τη συμμετοχή τους από το Πανεπιστήμιο Πατρών (χρηματοδότηση για το «12th International Conference on Greek Linguistics» (Βερολίνο, 2015) και από το ερευνητικό κέντρο SISSA στην Τεργέστη το 2017 (χρηματοδότηση για το «Trieste Encounters on Cognitive Science, Language Learning Summer School»).

Επίσης, από τα αρχικά αποτελέσματα του έργου έχουν προκύψει 2  δημοσιεύσεις μετά από κρίση:

Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται το 3ο άρθρο με τίτλο «Compound processing in three variants of Primary Progressive Aphasia, behavioral Frontotemporal Dementia and amnestic Alzheimer’s disease» που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ευρημάτων του έργου.

Γεώργιος Σπυρούλιας, Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής
Τίτλος έργου: “Urine Metabolite analysis through high-resolution homo-/hetero-nuclear NMR-based metabolomics”

Σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, εφαρμόστηκαν σύγχρονες τεχνικές NMR για τη μεταβολομική ανάλυση κλινικών δειγμάτων ούρων από νεογνά, με στόχο την ανίχνευση εγγενών διαταραχών του μεταβολισμού τους (μεταδιδακτορική έρευνα, πρόσκληση 2013). Το έργο οδήγησε σε σειρά επιστημονικών ανακοινώσεων και έχει άμεση εφαρμογή στην έγκαιρη διάγνωση συγγενών νοσημάτων στα νεογνά αλλά και στην ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βιοδεικτών σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών υγρών και ιστών.

 

Κούτρας Άγγελος,  Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
Τίτλος έργου: Διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων των καρκινικών κυττάρων μαστού στις  διαδικασίες της διήθησης και μετάστασης και συσχέτισή τους με την ανταπόκριση σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες.”

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013» και αποπερατώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν οι μηχανικές ιδιότητες καρκινικών κυττάρων μαστού πριν και μετά την χορήγηση χημειοθεραπευτικών παραγόντων, συμβάλλοντας έτσι στην κατανόηση επιπρόσθετων/πιθανών μηχανισμών δράσης των φαρμάκων αυτών μέσα από αλλαγές των μηχανικών ιδιοτήτων, πέρα από τις γνωστές βιολογικές τους ιδιότητες και μηχανισμούς δράσης. Το έργο οδήγησε σε μία δημοσίευση σε διεθνές, έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (Ann Biomed Eng (2019) 47:1711-1724, Springer). Επιπλέον, έγινε διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε πληθώρα διεθνών και εθνικών συνεδρίων, ένα εκ των οποίων οδήγησε στην λήψη 1ου βραβείου για την υπότροφο κ. Δ. Μέτσιου. Τέλος, τα αποτελέσματα του έργου χρησίμευσαν στην υποβολή νέας πρότασης από την υπότροφο, η οποία έγινε αποδεκτή και στηρίζεται από το εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΕΔΒΜ 2019-2020.

Σωτήριος Μπασκούτας, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης των Υλικών
Τίτλος έργου: “ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

Αναπτύχθηκαν καινοτόμοι υπολογιστικοί αλγόριθμοι για παράλληλους υπολογισμούς που αφορούν στη σχεδίαση και μελέτη οπτικών και ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων ημιαγώγιμων νανοδομημένων υλικών (διδακτορική έρευνα, πρόσκληση 2010). Δημοσιεύθηκαν 8 εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, οι οποίες έχουν λάβει σημαντική διεθνή αναγνώριση. Ο υποψήφιος διδάκτορας Zaiping Zeng συνέχισε την έρευνά του ως μεταδιδάκτορας στο Laboratoire de Simulation Atomistique, CEA, Grenoble (France), όπου επιλέχθηκε μεταξύ 80 συνυποψήφιων, ενώ πρόσφατα εξελέγη Αναπλ. Καθηγητής στο Henan University (China).

 

Γεώργιος Ηλιόπουλος,  Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
Τίτλος έργου: “Παλαιοντολογική μελέτη της μακροπανίδας, μικροπανίδας και χλωρίδας ιζημάτων του Κατώτερου Πλειστοκαίνου από τις περιοχές Ορτός Μαγούλας και Χάραδρος Κάτω Συχαινών Αχαΐας”

Κατά τη διάρκεια του έργου, μελετήθηκαν 8.845 δείγματα μακροαπολιθωμάτων (απολιθωμένα οστά και μαλάκια, φυτικά απολιθώματα, κ.ά.) και 489 δείγματα μικροπανίδας, οδηγώντας σε μια αρκετά ακριβή και λεπτομερή αναπαράσταση του παλαιοπεριβάλλοντος γύρω από την περιοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε ηλικία 250.000 χρόνων πριν από σήμερα. Από το έργο, προέκυψαν 16 διπλωματικές εργασίες προπτυχιακού επιπέδου και 5 μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και 1 επιστημονική εργασία και 5 συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλληλα, τα αποτελέσματα του έργου ενσωματώθηκαν σε δύο νέες ερευνητικές προτάσεις για περαιτέρω μελέτες, εκ των οποίων η μία εγκρίθηκε.

 

Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Καθηγητής Τμηματος Μαθηματικών
Τίτλος έργου: “Μελέτη μετρικών Einstein και της ροής Ricci σε ομογενείς χώρους”

Αποδείξαμε την ύπαρξη νέων αναλλοίωτων μετρικών Einstein στις πολλαπλότητες Stiefel καθώς και αριστερά αναλλοίωτων μετρικών Einstein σε κλασικές ομάδες Lie, οι οποίες να μην είναι φυσικά αναγωγικές.  Έγινε χρήση τεχνικών ομάδων και αλγεβρών Lie καθώς και συμβολικών μεθόδων επίλυσης πολυωνυμικών συστημάτων εξισώσεων.  Επίσης, μελετήθηκαν ομογενείς γεωδαισιακές καμπύλες σε διάφορους ομογενείς χώρους, (π.χ. γενικευμένοι χώροι Wallach) μέσω τεχνικών αλγεβρών Lie.  Προέκυψαν ενδιαφέρουσες εφαρμογές σε αλγόριθμους βελτιστοποίησης. Από αμφότερα τα εκπονηθέντα αντικείμενα, προέκυψαν νέα προβλήματα, τα οποία μελετώνται περεταίρω.

Από την έρευνα προέκυψαν 2 διδακτορικές διατριβές καθώς και 12 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα  Advances in Geometry, Contemporary Perspectives in Differential Geometry and its Related Fields, World Scientific 2017, Toyama Mathematical Journal, Journal of Geometry, Taiwanese Journal of Mathematics, Transformation Groups και Annals of Global Analysis and Geometry.

Τέλος, τα αποτελέσματα του έργου χρησίμευσαν στην υποβολή νέας πρότασης η οποία χρηματοδοτείται από το εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΕΔΒΜ 2019-2020.

 

Μιχάλης Φακής, Επ. Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Τίτλος έργου: “Η υπερταχέα φασματοσκοπία ως εργαλείο για την καταγραφή του ρυθμού μεταφοράς φορτίων σε νανοκρυσταλλικά και οργανικά φωτοβολταϊκά κελιά”

Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος  «Κ. Καραθεοδωρή 2013» αναπτύχθηκαν μέθοδοι υπερταχέας φασματοσκοπίας με femtosecond lasers για τη ακριβή παρατήρηση και έλεγχο της μεταφοράς φορέων σε οργανικά και νανοκρυσταλλικά ηλιακά κελιά. Επίσης δημοσιεύθηκαν έξι (6) εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώθηκαν τρεις (3) εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια. Ο υπότροφος μέσα από το πρόγραμμα συνεργάστηκε με ομάδα υπερταχέας φασματοσκοπίας από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, στο οποίο συνέχισε την έρευνά του ως μεταδιδακτορικός ερευνητής.

 

Κων/νος Ψυχαλίνος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Τίτλος έργου: “Υλοποίηση μοντέλων βιολογικών ιστών με χρήση  ολοκληρωμένων κυκλωμάτων δεκαδικής τάξης.”

Προτάθηκε μια νέα τεχνική ανάπτυξης δομών εξομοιωτών πυκνωτών και επαγωγών κλασματικής τάξης (0<α<1), οι οποίες προσφέρουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ηλεκτρονικό έλεγχο των χαρακτηριστικών των στοιχείων και δυνατότητα υλοποίησης σε πλήρως ολοκληρωμένη μορφή. Για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία προτάθηκε ένας CMOS εξομοιωτής στοιχείων κλασματικής τάξης και έγινε πειραματική επιβεβαίωση της λειτουργίας του. Στα πλαίσια του προγράμματος έγιναν 15 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 5 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές. Επίσης, έγινε και συγγραφή βιβλίου με τίτλο: “Design of CMOS Analog Integrated Fractional-Order Circuits: Applications in Medicine and Biology”, Springer 2017, ISBN 978-3-319-55633-8.

Η κ. Γεωργία Τσιριμώκου η οποία απασχολήθηκε στο έργο ως υπότροφος συνεχίζει, μετά τη λήψη του διδακτορικού της, την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως μηχανικός στην βιομηχανία ημιαγωγών στην IC Designer in the ADVEOS Company.

 

 

Παρασκευάς Ξυπολιάς, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
Τίτλος έργου: “
Η Αλπική τεκτονική εξέλιξη του νοτίου Αιγαίου”

Κατά τη διάρκεια του έργου που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Βασική Έρευνα» μελετήθηκε η Αλπική τεκτονική εξέλιξη του νοτίου Αιγαίου. Από το συγκεκριμένο υποέργο προέκυψαν τρεις (3) δημοσιεύσεις εργασιών, δύο εκ των οποίων σε περιοδικά του Science Citation Index, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τρεις (3) παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Επιπλέον, απότοκο της αναγνώρισης που έλαβε η ερευνητική ομάδα από διεθνείς επιστημονικές ομάδες είναι η έκδοση θεματικών τόμων καθώς και η οργάνωση διεθνών συνεδρίων σε θέματα συναφή με το υποέργο.  Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του Προγράμματος συνεχίστηκε η ήδη υπάρχουσα συνεργασία το Goethe-Universität Frankfurt a.M. ενώ αναπτύχθηκε η συνεργασία με άλλα δύο πανεπιστήμια του εξωτερικού (Universität Münster και Università di Pisa). Επιπρόσθετα, διατηρούνται ανοιχτοί οι δίαυλοι συνεργασίας με το School of Geosciences (The University of Sydney) και το Geotop (Université du Québec à Montréal, Canada). Τα αποτελέσματα του υποέργου χρησίμευσαν στην υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση από διάφορους φορείς (π.χ. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ). Η υπότροφος Ε. Αραβαντινού ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή και αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκόμισε από το έργο συνεχίζει την έρευνά της ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια.

Ιωάννης Βενέτης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Τίτλος έργου: “Μελέτες σχετικά με την ανίχνευση διαρθρωτικών μεταβολών στην «αστάθεια» των αποδόσεων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων”

Αναλύθηκε η επίδραση διαρθρωτικών μεταβολών στην αστάθεια των αποδόσεων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (διδακτορική έρευνα, πρόσκληση 2009). Στα πλαίσια του έργου, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με πανεπιστήμια και τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού (Πανεπιστήμια του Aston και του Λονδίνου, Lloyds Bank, Βarclays). Αξιοποιώντας εμπειρία από το έργο, η υπότροφος Βασιλική Χατζηκωνσταντή συμμετέχει σε διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων για την ανάλυση big data που προέρχονται από την χρήση του Διαδικτύου.

 

Δημήτριος Τσώλης, Επ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Τίτλος έργου: “Linked Data for Cultural Heritage – Linking Raw Cultural Heritage Data and an Innovative Environment for usable Linking and Discovery of Cultural Information”

Από την διεξαγωγή της έρευνας κατά την διάρκεια υλοποίησης στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος  «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Βασική Έρευνα» προέκυψαν τα εξής:

  1. Επτά (7) Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια.
  2. Επιτυχής υποβολή έργου και τελική συμμετοχή στο έργο Linked Heritage: H2020 Programme. http://www.linkedheritage.eu.

Εμπειρίες / Απόψεις

Βασικά χαρακτηριστικά

Εξωστρέφεια
Διάχυση αποτελεσμάτων
Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων
Μείωση της διαφυγής πνευματικού κεφαλαίου

Εξωτερική αξιολόγηση

Υπότροφοι / Ερευνητές

0%
Το Πρόγραμμα συνέβαλε πολύ ή πάρα πολύ στην εξειδίκευσή των υποτρόφων
0%
Το Πρόγραμμα είχε θετική επίδραση στη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους εξέλιξη και πορεία

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

0%
Το Πρόγραμμα συνέβαλε στην οργάνωση ερευνητικής ομάδας και την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων
0%
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα βοήθησε στη διεκδίκηση επιπλέον χρηματοδοτήσεων
0%
Το Πρόγραμμα προσέφερε στην ανάπτυξη των επιστημονικών τους συνεργασιών
0%
Μετά τη λήξη του Προγράμματος, διατηρούν κάποιου είδους ακαδημαϊκή/επιστημονική συνεργασία με τους υποτρόφους των έργων τους

Υποτροφίες

Διδακτορικές σπουδές

Απευθύνεται σε εγγεγραμμένους υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών

Μεταδιδακτορικές σπουδές

Aπευθύνεται σε διδάκτορες που επιθυμούν
να εξελίξουν την έρευνά τους σε μεταδιδακτορικό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πατρών.